Jeroen & Partijraad

De Partijraad heeft in politiek opzicht een adviserende en stimulerende taak. De Partijraad geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan de algemene vergadering, het hoofdbestuur, de fracties in de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de VVD leden in het Europees Parlement. De stemgerechtigde leden van de Partijraad worden benoemd door de ledenvergadering van de kamercentrale. Jeroen is in april 2011 door de leden van de Limburgse kamercentrale gekozen en toegetreden tot de Partijraad. Tijdens de Partijraad bijeenkomsten worden standpunten bepaald en conclusies getrokken en worden deze meegegeven richting de diverse fracties dan wel het Hoofdbestuur. Leden van de Partijraad kunnen politiek relevante zaken aan de orde te stellen dan wel de ruimte nemen over actuele thema’s een standpunt in te nemen. Dit geeft Jeroen een mogelijkheid voor zijn kiezers daadwerkelijk iets te betekenen. Als lid van de Partijraad is het belangrijk een goed contact te onderhouden met kiezers en leden van de VVD.