Jeroen & Europa

Het is belangrijk om in het leven alle zaken positief maar kritisch te benaderen, zo ook de Europese Unie, is de gedachte van Jeroen. Dit is ook de insteek van de VVD delegatie in het Europarlement. Zaken betreffende de Europese Unie heeft de gemoederen binnen Nederland al vaak flink beziggehouden. Naast vooruitkijken is het ook goed om te kijken wat in het verleden allemaal bereikt is middels het ontstaan van de Europese Unie. En laten wij niet vergeten dat voor Limburg de Europese Unie belangrijker is dan welke provincie in Nederland dan ook! Door de ligging en de historie van Limburg is grensoverschrijdende samenwerking een vanzelfsprekendheid geworden. De Provincie werkt al vele jaren samen met de buren in de Euregio. Limburg heeft dan ook de ambitie om zich binnen de Europese Unie verder te ontwikkelen als een echte Europese regio. Hoe mooi is het dan ook dat er een belangrijk Europees verdrag is getekend in Maastricht. Dit Europese verdrag vormde in 1992 de Europese Gemeenschap om tot Europese Unie. Het Verdrag van Maastricht legde verder de basis voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en van de invoering van een gemeenschappelijke munt (de euro). Een munt die regelmatig onderwerp van gesprek is. Uiteraard zitten er altijd twee kanten aan een verhaal en is het dus interessant om goed naar de Europese Unie te kijken. Welke voordelen zitten er nu eigenlijk aan de Europese Unie, afgekort EU, voor Nederland? Zo is het bijvoorbeeld goed om te begrijpen dat Nederland een handelsland is en daardoor zeer sterk profiteert van de grenzen die open zijn gesteld binnen de EU. Daarnaast is het heel prettig om vrij te kunnen reizen, studeren, wonen en werken en brengt de Europese Unie ons een sterkere intercontinentale positie, etc., allen voordelen van de EU:

 

  • Grotere welvaart als handelsland Een grotere welvaart door het goeddeels wegvallen van interne grenzen, waar Nederland als handelsland mooi vruchten van plukt. Het Centraal Planbureau heeft becijferd dat het nationaal inkomen van Nederland sinds 1970 6 tot 8 procent hoger ligt dankzij afspraken over vrijere handel die binnen de Europese Unie en de Wereldhandelsorganisatie WTO zijn gemaakt. Per jaar levert dat een voordeel op van circa € 1800 per persoon. Zo hebben we een hoop voordeel bij de grenzen die openstaan voor iedereen die graag internationaal wil handelen.
  • Vrij kunnen reizen, studeren, wonen en werken Een van de andere voordelen van de EU is natuurlijk dat we door Europa vrij kunnen reizen, studeren, wonen en werken. Dat klinkt voor veel Nederlanders overigens als iets dat heel normaal is, maar in veel andere landen, buiten Europa, is dat niet zomaar mogelijk. Het is bijvoorbeeld heel prettig dat studenten dankzij de EU ervaring op kunnen doen in andere landen, of daar onderwijs kunnen krijgen van de beste professoren. Daarnaast kunnen we werk zoeken over de grens, of kunnen andere mensen uit de EU bij ons komen werken om klussen op te lossen waar op nationaal niveau te weinig mensen voor te vinden zijn.
  • Sterkere intercontinentale positie Tenslotte biedt Europa ons heel duidelijk een sterkere intercontinentale positie. Door als de EU samen te werken hebben we de mogelijkheid om tegenwicht te bieden aan bijvoorbeeld de Verenigde Staten en China. Deze twee landen zijn een stuk groter dan de individuele landen van de EU, waardoor het heel interessant is om samen te werken. Het gaat daarbij niet alleen om de militaire samenwerking, maar veel meer over de economische krachten die er op deze manier ontstaan. Europa zorgt er op die manier bijvoorbeeld voor dat onze handel een goede concurrentiepositie kan blijven behouden.
  • Langdurige vrede en stabiliteit na eeuwen van vaak verwoestende oorlogen.
  • Het samen met andere Europese landen beter in staat zijn om grensoverschrijdende en wereldomvattende problemen het hoofd te bieden.


De Europese Unie is dus zo gek nog niet, sterker nog, er bestaan naast deze voordelen nog meer voordelen. En natuurlijk blijven wij kritisch, maar dan wel positief kritisch tegen over de . Een sterk Europa voor een welvarend Limburg!


 

 

 

Waar in Europa is Jeroen niet geweest?

europa_1 europa_2 europa_4 europa_8 europa_13 europa_15
  jer3jer1
jeroen_vvd26jer2